Fortrolighedspolitik

Opdateret: 1. maj 2018

EU’S FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR DATA

1. Dedikation til databeskyttelse. Navico mener, som producent af Lowrance-, Simrad- og B&G-produkter, at tillid, åbenhed og kontrol bør være kernen i vores kunders og forbrugeres oplevelser, for at vi kan være en førende aktør inden for vores branche. I den forbindelse overholder vi al lovgivning om databeskyttelse, som vil være gældende for dig, og vi har nøje overvåget udviklingen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (samlet benævnt "Databeskyttelseslove"). Vi har indgået et samarbejde med eksperter inden for beskyttelse af personlige oplysninger i EU, der hjælper os med løbende at håndtere disse lovgivningsmæssige udfordringer for at leve op til vores forpligtelser. Navico arbejder på at udvikle processer og mekanismer, der gør det muligt for enkeltpersoner i EU at udøve deres rettigheder på samme måde som foreskrevet af persondataforordningen.

 

2. Omfang af Fortrolighedspolitikken. Når du interagerer med Navico, f.eks. ved at registrere dit produkt på et af vores Websteder, lowrance.com, simrad-yachting.com, bandg.com og navico-commercial.com (samlet benævnt "Websteder"), ved køb af en vare eller ved at kommunikere med Navico gennem sociale medier (f.eks. "Synes godt om os på Facebook"), beder vi dig muligvis om at give os dine personoplysninger. I denne forbindelse gælder denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitik") kun for oplysninger indsamlet af Navico på Webstederne og beskriver, hvordan vi beskytter og behandler dine personoplysninger gennem Webstederne. Læs venligst vores Fortrolighedspolitik omhyggeligt for at forstå vores praksis vedrørende dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dem. Når du bruger Webstederne, bekræfter du, at du forstår vores Fortrolighedspolitik og godkender de fremgangsmåder, der er beskrevet i den. Hvis du ikke accepterer vilkårene i vores Fortrolighedspolitik og de retningslinjer, som er beskrevet i heri, bedes du undlade at bruge Webstederne.

Fortrolighedspolitikken komplementerer og supplerer den bekendtgørelse, der findes på Webstederne efter indsamling af dine Personoplysninger.

 

3. Sådan indsamler vi dine Personoplysninger. Navico fungerer som dataansvarlig i henhold til persondataforordningen ved indsamling af dine Personoplysninger, med det formål, på basis af retsgrundlaget og i opbevaringsperioden for oplysningerne at:

  

DINE PERSONOPLYSNINGER (”Personoplysninger”)

FORMÅL

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

DATAOPBEVARINGSPERIODE

·      Identitet (f.eks. fornavn, efternavn osv.)

·      Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, adresse mv.)

·      Oplysninger, herunder om din båd, som du vælger at give os

·      Administrere kundeforhold

·      Administrere registreringen og kontoen til vores Websteder

·      Yde produktsupport og service under garantien

·      Levere softwareopdateringer

·      Sende markedsføringhenvendelser fra Navico (reklame-e-mail og/eller specialtilbud på lignende produkter og tjenester)

Nødvendig for udformningen af en kontrakt

Så længe det er strengt nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet, eller som i øvrigt påkrævet ifølge gældende lov, herunder i det tidsrum, som er nødvendigt for at overholde juridiske og lovgivningsmæssige krav til arkivering eller forældelse.

Sende markedsføringhenvendelser fra tredjeparter (reklame-e-mail og/eller særlige tilbud)

Samtykke

Når du har registreret dig som kunde

Trafikdata

·      Lette din navigation på Websteder

·      Til statistik og analyser

Samtykke

Højst 13 måneder

 

 

4. Dine rettigheder i EU. Forudsat at du kan bevise din identitet, har du ret til - ved henvendelse til vores adresse nævnt i afsnittet "Kontaktoplysninger" nedenfor - at kræve/gøre:

 • Adgang når som helst og af en hvilken som helst grund til Personoplysningerne;
 • Korrektion af eventuelle Personoplysninger, hvis de viser sig at være unøjagtige eller forældede.
 • Levering til dig af de Personoplysninger, du aktivt og bevidst har givet os og så vidt muligt videregive sådanne Personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig (også kaldet ret til dataportabilitet);
 • Indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger i forbindelse med reklamer eller direkte markedsføring eller for at udføre markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation.
 • Sletning - af legitime grunde i henhold til Databeskyttelseslovene - af dine Personoplysninger, herunder hvor det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare sådanne oplysninger;
 • Indsigelse mod eller tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine Personoplysninger, med legitim grund, undtagen hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime formål, til hvilke de blev indsamlet. I det tilfælde vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt med begrundelsen for en sådan lovlig årsag.

 

5. Sådan behandler vi dine Personoplysninger. Vi overholder vores forpligtelser i henhold til lovgivningen om databeskyttelse ved at:

 • Indføre sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang ("Brud på datasikkerhed”). Selvom vi tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte dine Personoplysninger mod Brud på datasikkerhed, kan vi ikke garantere sikkerheden af de Personoplysninger, du offentliggør online, eller at der ikke vil forekomme Brud på datasikkerhed. Du kan hjælpe os med at holde dine Personoplysninger sikre ved at sørge for, at enhver adgangskode, du bruger på vores Websteder, holdes strengt fortrolig, og ved at logge af, når du er færdig med at bruge computeren. I den forbindelse bør du anerkende de iboende sikkerhedsrisici, der følger af at handle online via internettet, og acceptere ikke at holde os eller vores leverandører ansvarlige for nogen brud på datasikkerhed, medmindre dette skyldes misligholdelse af vores forpligtelserne med hensyn til beskyttelsen af dine Personoplysninger.
 • Holde dine Personoplysninger nøjagtige og ajourførte;
 • Udelukkende indsamle og opbevare Personoplysninger, som er passende, relevante og begrænset til det nødvendige i forhold til det formål, for hvilket dine Personoplysninger behandles. 

 

6. Modtagere af Personoplysninger. Dine Personoplysninger vil blive behandlet som fortrolige og - med dit samtykke - hvor det er nødvendigt blive delt med:

 • Vores associerede selskaber,
 • Forretningspartnere,
 • Serviceudbydere,
 • Tredjeparter eller
 • Andre parter, når det kræves af gældende lov.

Modtagerne af dine Personoplysninger befinder sig inden for eller uden for Den Europæiske Union og/eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og betragtes som databehandlere af dine Personoplysninger på vores vegne. De er blevet udvalgt, fordi de giver garantier, der er tilstrækkelige til at overholde Databeskyttelseslovene. Ved behandling af dine Personoplysninger på vores vegne skal de udelukkende agere i henhold til vores instruktioner.

Uanset ovenstående vil dine Personoplysninger muligvis blive videregivet til de retshåndhævende myndigheder eller retsinstanser i overensstemmelse med gældende lovgivning og på anmodning af disse entiteter.

Vi vil ikke offentliggøre eller videregive dine Personoplysninger til nogen tredjepart uden at underrette dig, og det vil under alle omstændigheder kun ske i overensstemmelse med Databeskyttelseslovene.

 

7. Overførsel af Personoplysninger til udlandet. De Personoplysninger, vi indsamler fra dig, vil muligvis blive overført til, opbevaret eller på anden måde behandlet på en destination uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder, men ikke begrænset til USA. I tilfælde, hvor dine Personoplysninger overføres til et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller uden for EU, hvor Europa-Kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, forpligter vi os til at sørge for passende sikkerhedsforanstaltninger, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, indførelse af Europa-Kommissionens kontraktlige garantier, deltagelse i US-EU Privacy Shield, indhente dit samtykke til dataoverførslen eller andre bindende garantier, der evt. er godkendt af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 

8. Cloud-data. Navico vil muligvis opbevare dine Personoplysninger i en cloud. Det betyder, at dine Personoplysninger muligvis behandles på vegne af Navico af en cloud-serviceudbyder og kan opbevares på forskellige lokationer rundt omkring i verden. Navico gør brug af organisatoriske og kontraktmæssige tiltag for at beskytte dine Personoplysninger og pålægger vores cloud-serviceudbydere tilsvarende, men på ingen måde mindre restriktive krav, herunder krav om, at dine Personoplysninger kun behandles til de formål, der er nævnt heri, eller til andre formål, som du har givet dit aktive samtykke til.

 

9. Videre behandling. Hvis Navico ønsker at bruge dine Personoplysninger til et nyt formål, som ikke er omfattet af vores Fortrolighedspolitik, vil vi sende dig en meddelelse, der forklarer dette nye formål, før vi påbegynder behandlingen. Hvor og når det er nødvendigt, vil vi bede om dit samtykke til det nye formål for behandling.

 

10. Cookies. Webstederne bruger cookies. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer af din browser, når du besøger vores Websteder. En cookie indeholder ikke forståelig information, men den tillader sammenkobling mellem en terminal og andre oplysninger om din oplevelse på vores Websteder og de præferencer, du har angivet under brug af Webstederne. For cookies, der udbredes af vores servere, vil ingen andre få adgang til oplysningerne heri. Disse oplysninger og data indsamles direkte og automatisk af Webstederne. Den information, der indsamles via cookies, vil blive behandlet med henblik på at optimere anvendelsen af Webstederne, gøre din søgeoplevelse mere personlig og underholdende ved at huske dine valg (f.eks. huske det sprog, du indstiller, eller det land, hvorfra du opretter forbindelse, for at genkende dig ved næste besøg) samt levere information til os eller vores leverandører med henblik på tilpasning eller statistiske formål.

Vores Websteder anvender forskellige typer af cookies og lignende teknologier, som hver har en forskellig funktion. Nogle af disse cookies er nødvendige for driften af Webstederne. Andre vil muligvis hjælpe os med at forbedre brugen og din oplevelse af Webstederne.

Der er forskellige typer af cookies, der evt. placeres på din browser:

 • Sessionscookies placeres i din browser under en søgesession, men de udløber og slettes i slutningen af sessionen. Vi og vores partnere bruger sessionscookies af forskellige årsager, herunder at spore brugen af Webstederne inden for en enkelt søgesession og kan hjælpe dig med at bruge Webstederne mere effektivt.
 • Vedvarende cookies placeres i din browser under en søgesession, men forbliver på din computer eller en anden enhed efter søgesessionen i en begrænset periode. Vedvarende cookies tillader Webstederne at genkende din computer eller en anden enhed, når den bruges til at få adgang til Webstederne igen, efter at en søgesession er afsluttet, og en ny søgesession er begyndt, primært for at hjælpe dig med hurtigt at logge på vores Websteder igen. Vedvarende cookies bruges også, både af os, vores serviceudbydere og vores partnere til analyse- og tilpasningsformål.
 • Førstepartscookies bliver placeret på din computer eller en anden enhed direkte fra os. De kan omfatte sessions- og/eller vedvarende cookies. Vi bruger f.eks. førstepartscookies til at spore din aktivitet på Webstederne med statistiske og tilpasningsformål.
 • Tredjepartscookies bliver placeret på din computer eller en anden enhed direkte fra os. De kan omfatte sessions- og/eller vedvarende cookies. Vores partnere bruger tredjepartscookies til målretningsformål, f.eks. til at sende dig spørgeskemaer.

 

Som bekendt tillader hver internetbrowser blokering eller sletning af cookies. Din internetbrowser indeholder oplysninger om disse procedurer.

Du kan tjekke de nødvendige trin til administration af cookies i din browsers hjælpemenu. Bemærk dog, at hvis du beslutter dig for at deaktivere eller slette vores cookies, kan vi ikke garantere, at alle websiderne på Webstederne vises eller fungerer korrekt, eller at visse ydelser bliver leveret.

 

11. Ændringer af Fortrolighedspolitikken. Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre Fortrolighedspolitikken for at afspejle ændringer i vores fremgangsmåder for administration af oplysninger.  Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Fortrolighedspolitik, giver vi dig besked i form af en meddelelse på vores Websteder, før ændringerne træder i kraft. Vi opfordrer dig til periodisk at gennemlæse denne side for de seneste oplysninger om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

 

12. Tvistbilæggelse. I tilfælde af, at du har spørgsmål, eller hvis der opstår en tvist mellem dig og os vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger, kan du sende os din forespørgsel eller klage ved at kontakte os på vores kontaktadresse nedenfor. Vi vil forsøge at finde en tilfredsstillende løsning for at sikre overholdelse af Databeskyttelseslovene.

Hvis der ikke foreligger svar fra os, eller hvis tvisten fortsætter på trods af vores forslag, kan du indgive en klage til tilsynsmyndigheden i det medlemsland i Den Europæiske Union, hvor du normalt er bosiddende.

 

13. Kontaktoplysninger. Hvis du har spørgsmål om vores Fortrolighedspolitik, og hvordan vi behandler dine Personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail på legal@navico.com eller pr. post på adressen: Navico, Inc., ATTN: Legal Dept., 4500 S. 129th East Ave., Suite 200, Tulsa, OK 74134-5885, USA.