Sonde

Sonde

Sonde

  • Kroz trup i u trupu: Lowrance HDS potpuno je kompatibilan s bogatim asortimanom Airmar® sondi izrađenih za vrhunske radne karakteristike niskih frekvencija uz istovremeno smanjenje ili uklanjanje kašnjenja.
  • Skimmer® za montažu na krmeno zrcalo Modeli:  Skimmer® velike brzine Sonde za montažu na krmenom zrcalu prolaze kroz vodu bez stvaranja mjehurića koje ometaju rad sonara i omogućavaju idealne radne karakteristike i najčišće povrate sonara, sve do brzina od 61 kts/  70 mph. Idealne su za plovila s aluminijskim i čeličnim trupovima; imaju ugrađene senzore za očitanja temperature vode, kao i jedinstveni „potisni“ nosač za montažu sonde koji pomaže u sprječavanju oštećenja u slučaju nehotičnih udaraca.
Sonde

Sonde

Sonda za dubinu/temperaturu P319

Plastični senzor kroz trup, s dvije frekvencije (50/200 kHz), u kompaktnom kućištu, za podatke o dubini i temperaturi
Sonda za dubinu/temperaturu P319 kn Prikaži više

Sonda temperature/dubine B60 (nagib od 20°)

Bronca, kroz trup, nagib, dvije frekvencije, 50/200 kHz, sonda dubine i temperature.
Sonda temperature/dubine B60 (nagib od 20°) kn Prikaži više

Sonda temperature/dubine B60 (nagib od 12 °)

Bronca, kroz trup, nagib, dvije frekvencije, 50/200 kHz, sonda dubine i temperature.
Sonda temperature/dubine B60 (nagib od 12 °) kn Prikaži više