Podmienky používania

Prijatie podmienok
Používaním týchto stránok, beriete na vedomie, že súhlasíte s podmienkami popísanými nižšie. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte tieto stránky. Skontrolujte prosím tieto podmienky pravidelne pre zmeny. Vaše ďalšie používanie týchto stránok po zverejnení zmien týchto podmienok bude znamenať, že budete súhlasiť s dodržiavaním týchto zmien.

Lowrance prevádzkuje tieto stránky zo svojho úradu v rámci Spojených štátov. Lowrance neposkytuje žiadne vyhlásenie, že materiály na tejto stránke sú vhodné alebo dostupné na použitie v iných oblastiach sveta. Tí, ktorí sa rozhodnú pre prístup na tieto stránky z iných lokalít, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Akýkoľvek nárok týkajúci sa tohto webu alebo používaní týchto stránok sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Oklahoma, bez ohľadu na jeho kolíziu právnych princípov. Všetky spory vyplývajúce alebo v súvislosti s vaším používaním tejto stránky budú predložené, a týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania na štátnom a federálnom súde sídliacim v okrese Tulsa, Oklahoma. Súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkej obhajoby pri nedostatku osobnej jurisdikcie a forum non-conveniens a súhlasíte s tým, že proces môže prebiehať v súlade s príslušnými zákonmi či súdnymi pravidlami.

Informácie o autorských právach
Všetko na týchto stránkach je chránené autorskými právami. Autorské práva sú vlastníctvom Lowrance alebo pôvodných tvorcov materiálu. Je povolené prezerať, kopírovať, tlačiť a distribuovať materiály z týchto stránok pre osobné, nekomerčné použitie len, ak nebudete meniť materiály a ponecháte všetky upozornenia o autorských právach obsiahnutých v materiáloch. Nesmiete používať materiály obsiahnuté na týchto stránkach k žiadnemu inému účelu bez predchádzajúceho písomného súhlasu z Lowrance.

Zrieknutie sa záruk
Lowrance má v úmysle mať materiály na tejto stránke presné. Avšak, tieto materiály môžu obsahovať nepresnosti, typografické chyby alebo iné chyby. Lowrance môže vykonať opravy alebo zmeny týchto materiálov kedykoľvek. Lowrance si vyhradzuje právo vykonať zmeny a vylepšenia pre svoje výrobky, programy a služby kedykoľvek, bez povinnosti inštalovať takéto vylepšenia alebo zmeny na produktoch skôr vyrobených alebo ukončiť akékoľvek produkty, programov alebo služby bez predchádzajúceho upozornenia.

MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ" A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VYSLOVENEJ ALEBO NAZNAČENEJ. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI, LOWRANCE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VYSLOVENÉ ALEBO NAZNAČENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA, PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, OPRÁVNENIA A NEPORUŠENIA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY.

Obmedzenie zodpovednosti
Lowrance nezodpovedá za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, náhodné, alebo následné škody vyplývajúce z použitia - alebo nemožnosti použitia - materiálov na tejto stránke. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na straty dát alebo ušlý zisk aj keď Lowrance bol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd.

Odkazy
Táto stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Lowrance nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok. Lowrance poskytuje tieto odkazy len ako príslušenstvo pre užívateľa a nepotvrdzuje súhlas so spoločnosťami, či obsahom odkazovaných stránok.